icons-img

پکیج استارتر

29 هزار تومان یک ماهه
 • 50 ویجت آماده
 • 300 قالب آماده
 • صفحه ساز
 • فروشگاه اینترنتی
 • یک ماه پشتیبانی
 • یک ماه آپدیت رایگان
icons-img 3

پکیج حرفه ای

99 هزار تومان شش ماهه
 • 50 ویجت آماده
 • 300 قالب آماده
 • صفحه ساز
 • فروشگاه اینترنتی
 • شش ماه پشتیبانی
 • شش ماه آپدیت رایگان
pricing-image

پکیج تجاری

49 هزار تومان سه ماهه
 • 50 ویجت آماده
 • 300 قالب آماده
 • صفحه ساز
 • فروشگاه اینترنتی
 • سه ماه پشتیبانی
 • سه ماه آپدیت رایگان