sassico pricing icon

پکیج حرفه ای

69000


  • 50 قالب آماده
  • 30 افزونه متنوع
  • صفحه ساز المنتور
sassico pricing icon

پکیج تجاری

89000


  • 50 قالب آماده
  • 30 افزونه متنوع
  • صفحه ساز المنتور
  • فروشگاه اینترنتی
sassico pricing icon

پکیج استارتر

49000


  • 50 قالب آماده
  • 30 افزونه متنوع
  • صفحه ساز المنتور