sassico pricing icon

پکیج حرفه ای

۶۹۰۰۰


  • ۵۰ قالب آماده
  • ۳۰ افزونه متنوع
  • صفحه ساز المنتور
sassico pricing icon

پکیج تجاری

۸۹۰۰۰


  • ۵۰ قالب آماده
  • ۳۰ افزونه متنوع
  • صفحه ساز المنتور
  • فروشگاه اینترنتی
sassico pricing icon

پکیج استارتر

۴۹۰۰۰


  • ۵۰ قالب آماده
  • ۳۰ افزونه متنوع
  • صفحه ساز المنتور