sassico pricing icon

پکیج حرفه ای

۱۶۹۰۰۰


  • ۵۰ قالب آماده
  • ۳۰ افزونه متنوع
  • صفحه ساز المنتور
sassico pricing icon

پکیج تجاری

۱۸۹۰۰۰


  • ۵۰ قالب آماده
  • ۳۰ افزوه متنوع
  • صفحه ساز المنتور
  • فروشگاه اینترنتی
sassico pricing icon

پکیج استارتر

۱۴۹۰۰۰


  • ۵۰ قالب آماده
  • ۳۰ افزونه متنوع
  • صفحه ساز المنتور